Tafeltjesmiddag/avond op 14 december

Op donderdag 14 december is er voor ouders/verzorgers gelegenheid om een 10-minutengesprekje met de vakdocent van hun kind te voeren. Deze gesprekjes zijn nadrukkelijk niet bedoeld als mentorgesprekken, maar gaan alleen over het vak dat gegeven wordt. Mocht u hulp nodig hebben bij het aanvragen van een 10-minutengesprekje (via Magister) dan vindt u hieronder een beknopte instructie.

vrijdag, 08 december 2017