Deelraad

In de Deelraad (DR) van het Sweelinck zijn het personeel, de ouders en de leerlingen vertegenwoordigd. Volgens de Wet op de Medezeggenschap hebben zij op belangrijke beleidsonderdelen (onderwijs, personeel, financiƫn) van de school advies- dan wel instemmingsrecht. De Deelraad vergadert minstens een keer per maand met de directeur.

Voor het personeel zitten momenteel in de Deelraad Dhr. J. Haleber (voorzitter), Mw. M. Mischke (secretaris) en Mw. F. el Kabir namens het OP (onderwijzend personeel) en Mw. H. Bensellam namens het OOP (onderwijsondersteunend personeel). Dhr. H. Bijker vertgenwoordigt de ouders. Naar goede vertegenwoordigers van de leerlingen zijn wij nog op zoek. Binnenkort worden er verkiezingen gehouden voor de ouder- en leerlingengeleding van de deelraad.