Ziekmelden

Leerlingen die ziek zijn, moeten vóór 8.30 uur telefonisch worden afgemeld door de ouders bij de conciërge (020-5721150). Er wordt een M in Magister genoteerd. Bij twijfel wordt er teruggebeld naar huis. Er hoeft geen briefje meer te worden ingeleverd.

 

Wanneer een leerling zich gedurende een lesdag wil afmelden omdat hij/zij ziek is, meldt de leerling zich bij de teamleider en krijgt een ‘ik mag ziek naar huis brief’ mee. Hiermee meldt de leerling zich bij de balie. Er wordt een M in Magister genoteerd en er wordt contact met thuis opgenomen door de balie. Als de leerling na drie dagen nog niet op school is, wordt er naar huis gebeld.
 
Als een leerling om onbekende redenen absent is, wordt er naar huis gebeld. Als ouders aanhoudend verzuimen de leerling op tijd ziek te melden, worden de ouders door de leerjaarcoördinator uitgenodigd voor een gesprek.

Wanneer ongeoorloofde absentie (spijbelen) geconstateerd wordt, haalt de leerling het gemiste uur in, of maakt strafwerk.
 
Zorgwekkend verzuim (dit is ongeoorloofd verzuim op drie achtereenvolgende dagen of bij vier opeenvolgende lesweken meer dan 1/8 van de lestijd) wordt via het Leerling Administratie Systeem van de gemeente Amsterdam aan de leerplichtambtenaar gemeld.